AVALUACIÓ DEL SEGON TRIMESTRE

Aquest trimestre potser hem fet menys entrades, però molt més amplies i treballades que les del trimestre passat. Tot i haver tingut menys classes crec que hem treballat molt millor. Tenim molts objectius i els estem complint el pas que ens toca. Per la part de servei, ha costat bastant, com sempre, però l’hem avançat molt més, penso que és la part més difícil del projecte ja que no tots els restaurants de Barcelona asseguren una cuina sense gluten. Ha sigut un trimestre complicat, però l’hem treballat amb moltes ganes i entusiasme. De cara al tercer trimestre ens dedicarem a acabar amb la part de servei i tenir l’APP enllestida i complir els mínims de la part d’aprenantatge, ja que anem molt més bé.

AVALUACIÓ

Benvolguts lectors, en aquesta entrada trobareu l'avaluació d'aquest primer trimestre intens de treball.

Quines eren les nostres expectatives?

Abans de començar a tirar endevant el nostre projecte, ens vam organitzar i ens vam repartir la feina per intentar complir les expectatives. L'Iain s'encarregava de posar en marxa l'aplicació, un treball llarg, difícil i molt tècnic. Els altres membres del grup havíem de recercar la informació que posteriorment l'Iain havia d'abocar a l'aplicació. Tots durant les classes d'APS hem estat fent el treball d'aprenentatge que l'Adriana ha anat guiant. Tothom ha treballat molt i molt bé, ja tenim l'aplicació bastant avançada, un document amb tots els plats que s'hauran d'anar introduint a l'APP i hem fet més entrades de les que ens demanaven.

A dia d'avui, com esperàvem que estigués l'aplicació?

Tot i que hem avançat molt, francament, pensàvem que al cap d'un trimestre la nostra aplicació estaria en una etapa més avançada de la que està actualment. El problema que ens hem trobat, és que el ritme és força lent, que és complicat i costós avançar en l'edició de l'aplicació. Tot i així, el ritme de treball en l'aplicació ha anat augmentant a mesura que hem anat agafant pràctica, ja que els primers ens va costar força arrencar perquè era un món nou per a molts dels membres del grup.

Respecte l'aprenentatge, com creiem que està evolucionant?

Pel que fa a l'aprenentatge creiem que hem avançat més del que esperàvem. A principi de curs havíem enfocat aquest trimestre cap al servei, cap a l'aplicació. Però al veure que crear l'aplicació ens ocupava un llarg període de temps, ens vam centrar, paralel·lament, en avançar en l'aprenentatge. A dia d'avui ja hem buscat informació sobre la malaltia, sobre les conseqüencies, el tractament, les complicacions, la història… Inclús tenim encara moltes entrades pendents.

 

CELISAFE

Ivan